Meridiaanidel põhinev Jaapani tervenduskunst: Ki-Shiatsu kutseeksamiks vajalik õpe toimub järgmises mahus:

I aste – algkursus – 2 päeva (16 tundi)

II aste – õpetus meridiaanidest – 6 päeva (54 tundi)

III aste – õpetus meridiaanidest – 6 päeva (54 tundi)

IV aste – meistriklass – 6 päeva (54 tundi)

Millest:

 • koolitus 178 tundi
 • praktikapäevad minimaalselt 40 tundi
 • kodutööd ja iseseisev õpe – 360 tundi + 1 aasta praktikat

kokku tunde: 578 tundi

Kogu kursuse kestvus u 2-3 aastat.

Kutseeksam – kirjalik osa ja praktiline osa – 2 tundi

Hetkel on võimalik osaleda algkursusel 27.-28.oktoober, peale mida on võimalik osaleda II astme koolitusel, (kuupäevad täpsustuvad hiljem).

Edasised õpingud lepitakse kokku õpilastega peale iga järgmise astme lõpetamist.

SHIATSU (eesti keeles “sõrmevajutus“ ) kui Jaapani ühe tuntuma teraapia alged on pärit samadest allikatest, kust pärineb ka Hiina traditsiooniline meditsiin. Mõiste “Zen Shiatsu” ehk Ki-shiatsu on meridiaanide shiatsu ja selle all peetakse silmas Shizuto Masunaga loodud Shiatsu koolkonda.

Ki-shiatsu põhineb täielikult idamaisel meditsiinilisel süsteemil, kirjeldades inimkeha kui võrgustikku meridiaanidest, läbi mille voolab eluenergia – Jaapani keeles Ki.

Shiatsu teraapiaga stimuleeritakse keha iseeneslikku paranemisvõimet, mille tulemusena paraneb organismi enda elujõud. Viimane on omakorda võtmeks haiguste võitmiseks ja ärahoidmiseks. Kui Ki vool läbi meridiaanide on sujuv, on inimene terve. Kui vool saab takistatud, inimene haigestub.

Energia voolu seisundit hinnatakse Hiina duaalse yin-yang`i kontseptsiooni järgi ning jagatakse kahte seisundisse: Kyo ja Jitsu. Shiatsu eesmärk on blokeerunud energia taas liikuma panna, täites „energiaauke“ ja tagades energia vaba vool ja organismi loomulik tasakaal.

Shiatsu loodusterapeut tunnetab organismi olukorda ja energia liikumist käte abil ning teeb pehmeid vajutusi ja venitusi piki meridiaane, keha pinnal asuvaid liine. Shiatsu-teraapia aitab ravida paljusid terviseprobleeme nagu stress, kurnatus, unetus, ainevahetushäired, selja-, kaela- ja peavalu, liigesteprobleemid jpm.

Tänapäeval maailmas kahe tuntuma shiatsu-koolkonna arendajateks olid Tokujiro Namikochi (1905–2000; Namikochi-shiatsu) ja Shizuto Masunaga (1925-1981). Namikochi selgitas shiatsu`t vaid lääne meditsiini terminite abil, pannes rõhu vaid nn neuro-lihaspunktide survele. Masunaga, soovides muuta ravimeetodeid efektiivsemaks, sidus meridiaanide teooria kaasaegse psühholoogia ja füsioloogiaga, rõhutas kõhudiagnoosi olulisust ning laiendas meridiaanide kasutusulatust ravis.

Lisaks teooria kirjeldamisele laiendas ja kaardistas Masunaga ka täiesti oma meridiaanisüsteemi, mis toetus tema tohutule praktilisele kogemusele.

Et saada Zen Shiatsu meistriks ei piisa ainult õpetuse omandamisest, vaid tuleb ka praktiseerida mõned aastad. Vaid läbi kogemuse ja zen-meditatsiooni saab õpilasest meister ning ta suudab mõista ja tunnetada läbi meie keha voolavat energiat.

Ki-shiatsu baaskoolitus Jaapanist pärit ki-shiatsu teraapiat ja selle aluseid. Kursuse läbija kuuleb selle üliefektiivse teraapia toimimise loogikatest ning saab ise kätt proovida lihtsamate ki-shiatsu teraapia võtetega, mida saab rakendada iseenda ja oma lähedaste abistamiseks.

Ki-shiatsu algkursus, I aste (järgmine koolitus 27.-28. oktoober 2018)

* kursuse eesmärk on:

 • anda ülevaade ki-shiatsu teraapiast, selle olemusest ja alustaladest;
 • tekitada huvi antud teraapia vastu;
 • Selgitada ki-shiatsu loodusterapeudiks saamise teekonda;

* kursuse sisu:

 • shiatsu teraapia ajalugu, koolkonnad
 • Ki-shiatsu teraapia põhimõisted ja alused, seotus Hiina traditsioonilise meditsiiniga;
 • Ki-Shiatsu tehnika alused; Ho-sha tehnika; proovime diagnoosimist kõhul ja seljal;
 • Tutvume ülevaatlikult 12 põhimeridiaaniga, nende rolli ning liikumisteedega kehas;
 • Tutvume ja praktiseerime shiatsu venitusharjutusi, võtteid seedimise hõlbustamiseks.
 • Teeme paaristööd ja praktikat. Kursusel on praktilisel osal suur roll, see võimaldab saada parima võimaliku kogemuse.

Kursuse läbinu mõistab ki-shiatsu terapeudi rolli, filosoofilist tausta ja toimemehhanisme, talle esitatavaid nõudeid ja põhiõppeprogrammi ülesehitust, mis annab talle huvi korral võimaluse edasi õppida ki-shiatsu põhiõppeprogrammis terapeudiks. Hoolikal harjutamisel on võimalik saavutada tõelise meistri tase.

Koolituse toimumise aeg: 27.-28. oktoober 2018

Koolituse toimumiskoht: Põlistarkuste ja Rahvaravi kool, Weizenbergi 20/1, 10150 Tallinn

Osavõtjate arv on piiratud.

Koolituse maht: 16 tundi

2-päevase baaskoolituse maksumus: 200+km registreerimisel ja sissemaksu tasumisel enne 10.05.2018. Hiljem on osalustasu 220+km.

Registreerimise järel saadetakse e-posti teel ettemaksuarve summas 50+km, mis jääb loobumisel tagastamatuks.

Füüsilised isikud saavad taotleda Maksu- ja Tolliametilt tulumaksutagastust 20%.

Registreerimine toimub läbi registreerimislingi.

II aste – põhikursus – õpetus meridiaanidest

6.-8. juuli ja 3.-5. august 2018.

Selle kursuse ülesandeks on tundma õppida 12 põhiorgani ja neile vastavate meridiaanide funktsioone ja kulgemisteid. Samas kinnistame eelmisel kursusel õpitut, harjutame teraapia tehnikaid ning arendame tundlikkust.

 • Õpetus meridiaanidest
 • Jätkame I astme kursusel õpitud tehnikate praktiseerimist ja omandame uusi võtteid:
  • Kõhudiagnostika ja alakõhu vabastamine
  • Õlgade vabastamine
  • Venitusharjutused
  • Jaapani jalatallamassaaž
  • Hara meditatsioon

Osalemiseks vajalik vahepealne praktikapäevadel osalemine min.20 tunni mahus.

Kursusel on suur praktika osakaal (ca70-80%)

Hind: 490+km

Hind sisaldab koolitust ja koolitusmaterjale.

Registreerudes kursusele tuleb tasuda deposiitraha 100 eurot + käibemaks. Deposiitraha arvestatakse maha viimase koolitusmooduli maksumusest kõigil, kes kogu kursuse läbivad. Koolituse katkestamisel deposiitraha tagastamisele ei kuulu, samuti ei kuulu tagastamisele ühes osas tasutud summa, juhul kui koolitus katkestatakse osaleja poolt

Koolituse toimumiskoht: Õppetöö Kirde Tervisekeskuse II korruse saalis (Kirde t.1, Jõhviwww.kirdetervis.ee). Lisandub majutustasu kohapeal 10 eur öö kohta.

Vaata ka tasumistingimusi kodulehelt.

Füüsilised isikud saavad taotleda Maksu- ja Tolliametilt tulumaksutagastust 20%.

Registreerimine toimub läbi registreerimislingi.

III aste – põhikursus – Diagnostika

Selle kursuses käigus omandame teadmised ja võtted keha seisundi määratlemiseks ehk diagnoosimiseks. Kinnistame eelmistel kursustel õpitut, harjutame teraapia tehnikaid ning arendame tundlikkust.

 • Keskendume kõhu- ja selja diagnostikale; õpime hindama keha üldist seisundit enne ja pärast teraapiat;
 • Harjutame palju ki-shiatsu teraapiat ja tehnikaid keha erinevates osades;
 • Arendame oma tunnetust ning arusaamist energia liikumisest organismis;
 • Jätkame eelmistel kursustel õpitud tehnikate praktiseerimist

Detailid täpsustamisel…

IV aste – Meistriklass

Kursus on mõeldud eelmiste tasemete koolituste läbijaile, on kokkuvõtva ja kordava iseloomuga. Toimub ettevalmistuseks kutseeksamiks. 

Kursusel osalemiseks on vajalik eelnev iseseisev praktika etteantud tundide mahus.

 • Praktiseerime kogukeha teraapiat; õpime nägema tervikut ning teostama ki-shiatsu tervikseanssi;
 • Keskendume kogu organismi diagnostikale ja ravile; kogu saadava info sünteesile – šo määramisele;
 • Jagame praktiseerivate shiatsu-terapeutide kogemusi shiatsu-diagnooside interpreteerimisel;
 • Valmistume kutseeksamiks; proovieksam.
 • Räägime ki-shiatsu terapeudi kutseeetikast, vastutusest, töökorraldusest, suhtlemisest kliendiga ning ki-shiatsu terapeudi elukutsest üldiselt.

Detailid täpsustamisel…

Detailid täpsustamisel…

KOOLITAJA: Valdo Herzmann

Ki-Shiatsu terapeut ja kutse omanik, terapeutilise massaaži terapeut

Yasutaka Hanamura õpilane (kes on Shizuto Masunaga õpilane)

MTÜ Ki-Shiatsu Ühendus asutajaliige ja tegevjuht

NB! Tegemist on idamaisele traditsioonile omase nn liiniõppega, kus kallihinnailised teadmised antakse edasi otse õpetajalt õpilasele. Seetõttu annab õpetaja oma sügavaimad teadmised ja kogemused ning kogu liini praktika edasi tõeliselt huvitatuile viisil, mida raamatutest õppida pole võimalik.

LÕPETAMISEL:

Kursuse lõpus eksam, mille läbimisel saadakse tunnistus. Soovijail võimalik teha eraldi ka kutseeksam kutse omandamiseks. Kutse väljastab SA Kutsekoda.

Kutseeksami läbimiseks vajalik anatoomia ja patoloogia alased teadmised algtasemel; vastav õpe ei kuulu antud kursuse koosseisu.

Tunnistuse saamise eelduseks:

*Osalemine auditoorses õppetöös 90%

*Eksami sooritamine positiivsele tulemusele

*Õppemaksu tasumine 100%

REGISTREERU KOOLITUSELE elektroonselt http://goo.gl/forms/SsLz4eJ87B
või kirjutades tarkustekool@gmail.com

Lisainfo ja küsimused:

Põlistarkuste ja Rahvaravi Kool

E-mail: tarkustekool@gmail.com