• Täienduskoolitused on tasulised, kui kirjas pole teisiti.
 • Kursustel osalejate arv on piiratud kohtade arvuga.
 • Registreerides kursusele olete võtnud omale maksekohustuse. Koolitusele registreerumist võrdsustatakse arve tasumise kinnitusena. Registreerumisega kinnitate, et olete tutvunud ning nõustunud registreerimistingimustega ja registreerimistingimusi käsitletakse lepinguna, millele kohaldatakse võlaõigusseaduse sätteid.
 • Õppemaksu tasub osaleja vastavalt kursuse maksumusele. Koos kursusele registreerimise kinnitusega saadame vastava arve koos tasumiseks vajalike rekvisiitidega kahe tööpäeva jooksul.
 • Arve edastatakse osaleja poolt antud e-posti aadressile ja kuulub tasumisele vastavalt märgitud tähtajale.
 • Kursustele kehtestatud soodushinnad ja pikematel koolitustel mitmes osas tasumisvõimalused on nähtavad koolituse info juures.
 • Õppija garanteerib omale koha koolitusel, kui kursuse ettemaks ja/või lühemate koolituste puhul kogu koolituse tasu (vastav info on nähtav koolituse juures) laekub õigeagselt kooli arveldusarvele.
 • Kui kursusele on olnud eelnevalt ettemaks, siis arve teine osa väljastatakse üks kuni kolm nädalat enne koolituse toimumist.
 • Ettemaks arvestatakse maha teisest osamaksest või pikemate koolituse puhul viimase mooduli maksest.
 • Kogu õppemaksu laekumine on koolitusel osalemise aluseks.
 • Kursus toimub kui kursusele on registreerinud kehtestatud minimaalne arv osalejaid.
 • Kursusest loobumisest tuleb kirjalikult anda teada e-maili teel (tarkustekool@gmail.com) vähemalt 15 päeva enne kursuse algust.
 • Registreerides kursusele vähem kui 15 päeva enne kursuse algust, kehtivad samad tingimused – õppemaks kuulub tasumisele ja loobumisel kogu summat ei tagastata.
 • Õppemaks tagastatakse täies mahus, kui osaleja teatab koolitusel mitteosalemisest 15 päeva või rohkem enne koolituse algust, kui koolitust tutvustava info juures pole märgitud teisiti. Registreerimise järel väljastatud sissemaksuarve koolitusest loobumisel tagastamisele ei kuulu.
 • Õppemaks tagastatakse 50% mahus, kui osaleja teatab koolitusel mitteosalemisest 14 -7 päeva enne koolituse algust.
 • Õppemaksu ei tagastata ning arve kuulub tasumisele, kui osaleja teatab koolitusel mitteosalemisest 7 või vähem päeva enne koolituse algust, koolituse toimumise päeval või jääb koolitusele tulemata.
 • Kui õpilane on registreerinud koolitusele, talle on väljastatud arve ja saadetud meeldetuletuskiri, ning õpilane ei tasu koolituse eest ega teata ka koolitusest loobumisest, ei toimu automaatset registreeringu kustutamist. Sel juhul kehtivad samamoodi ülalnimetatud punktid, ehk siis arve jääb üles ning kuulub tasumisele. Arve kustutakse vaid juhul kui osaleja täidab eelpool kirjeldatud anulleerimistingimusi.
 • Kursuse ärajäämisel teavitatakse registreerunuid sellest viivitamatult. Pakutakse võimalust osaleda uuel ajal toimuval samal kursusel, teisel kursusel või tagastatakse tasutud kursuse tasu, sh ettemaks kooli poolt täies ulatuses.
 • Juhul, kui õppegrupp on täitunud, lisame soovija koolituse ootenimekirja. Koha vabanemise korral teavitame õppijat esimesel võimalusel.
 • Õppemaksu teemalised vaidlused lahendatakse suulise või kirjaliku läbirääkimise teel ettevõtte esindaja ja koolitusel osaleja vahel.

REGISTREERIDES KINNITAD, ET OLED TUTVUNUD REGISTREERUMISTINGIMUSTEGA JA NÕUSTUD:

–  saama teavet Põlistarkuste ja Rahvaravi kooli kursuste ja loengute kohta;
–  oma isikuandmete lülitamisega kooli infolisti;
–  andma oma isikuandmeid läbitud kursuste tunnistuste/tõendite saamiseks;
–  oma ees- ja perekonnanime ning isikukoodi edastamisega Eesti Töötukassale juhul kui olen Eesti Töötukassa klient.