Uus algkursus algab 2023 oktoobris!

Meridiaanidel põhinev Jaapani tervenduskunst: Ki-Shiatsu õpe toimub järgmises mahus:

ÕPPEKAVA NIMETUS: Meridiaanidel põhinev Jaapani tervenduskunst: Ki-Shiatsu

I aste – algkursus – 2 päeva (16 tundi)

II aste – õpetus meridiaanidest – 6 päeva (48 auditoorse töö tundi + 6 praktikatundi)

III aste – õpetus meridiaanidest – 6 päeva (48 auditoorse töö tundi + 6 praktikatundi)

IV aste – meistriklass – 6 päeva (48 auditoorse töö tundi + 6 praktikatundi)

PRAKTIKAPÄEVAD (toimuvad jooksvalt, info saadetakse igale grupile eraldi)

Millest:

  • koolitus 178 tundi
  • praktikapäevad (iga järgmise astme kursusel osalemiseks on vajalik kinnistada õpitut vähemalt kahel praktikapäeval)
  • kodutööd ja iseseisev õpe – 360 tundi + 1 aasta praktikat

kokku tunde: 578 tundi

Kogu kursuse kestvus u 2 aastat, 2021. aasta sügisel alustanute jaoks toimub II astme kursus 2022. I poolaastal, III aste 2022. II poolaastal, ja IV aste 2023. aastal. Täpsemad kuupäevad on selgitamisel. 2022. aastal alustanute ajakava on täpsustamisel.

Õppekava koostamise aluseks on Eesti Täiendmeditsiini ja Loodusravi Nõukoja vastavasisulised dokumendid.

I aste, algkursus: 14.-15. oktoober, täpsem info on siin.
II aste, põhikursus: Õpetus meridiaanidest (kokku 6 päeva)
III aste, põhikursus: Diagnostika (kokku 6 päeva)
IV aste, meistriklass:(kokku 6 päeva)

Edasised õpingud lepitakse kokku õpilastega peale iga järgmise astme lõpetamist.

Koolituse maksumus: I aste alates 220+km, teised astmed (6 päeva) alates 520+km (sõltub koolituse algusaastast).

KOOLITUSE SISU

SHIATSU (eesti keeles “sõrmevajutus“ ) kui Jaapani ühe tuntuma teraapia alged on pärit samadest allikatest, kust pärineb ka Hiina traditsiooniline meditsiin. Mõiste “Zen Shiatsu” ehk Ki-shiatsu on meridiaanide shiatsu ja selle all peetakse silmas Shizuto Masunaga loodud Shiatsu koolkonda.

Ki-shiatsu põhineb täielikult idamaisel meditsiinilisel süsteemil, kirjeldades inimkeha kui võrgustikku meridiaanidest, läbi mille voolab eluenergia – Jaapani keeles Ki.

Shiatsu teraapiaga stimuleeritakse keha iseeneslikku paranemisvõimet, mille tulemusena paraneb organismi enda elujõud. Viimane on omakorda võtmeks haiguste võitmiseks ja ärahoidmiseks. Kui Ki vool läbi meridiaanide on sujuv, on inimene terve. Kui vool saab takistatud, inimene haigestub.

Energia voolu seisundit hinnatakse Hiina duaalse yin-yang`i kontseptsiooni järgi ning jagatakse kahte seisundisse: Kyo ja Jitsu. Shiatsu eesmärk on blokeerunud energia taas liikuma panna, täites „energiaauke“ ja tagades energia vaba vool ja organismi loomulik tasakaal.

Shiatsu loodusterapeut tunnetab organismi olukorda ja energia liikumist käte abil ning teeb pehmeid vajutusi ja venitusi piki meridiaane, keha pinnal asuvaid liine. Shiatsu-teraapia aitab ravida paljusid terviseprobleeme nagu stress, kurnatus, unetus, ainevahetushäired, selja-, kaela- ja peavalu, liigesteprobleemid jpm.

Tänapäeval maailmas kahe tuntuma shiatsu-koolkonna arendajateks olid Tokujiro Namikochi (1905–2000; Namikochi-shiatsu) ja Shizuto Masunaga (1925-1981). Namikochi selgitas shiatsu`t vaid lääne meditsiini terminite abil, pannes rõhu vaid nn neuro-lihaspunktide survele. Masunaga, soovides muuta ravimeetodeid efektiivsemaks, sidus meridiaanide teooria kaasaegse psühholoogia ja füsioloogiaga, rõhutas kõhudiagnoosi olulisust ning laiendas meridiaanide kasutusulatust ravis.

Lisaks teooria kirjeldamisele laiendas ja kaardistas Masunaga ka täiesti oma meridiaanisüsteemi, mis toetus tema tohutule praktilisele kogemusele.

Et saada Zen Shiatsu meistriks ei piisa ainult õpetuse omandamisest, vaid tuleb ka praktiseerida mõned aastad. Vaid läbi kogemuse ja zen-meditatsiooni saab õpilasest meister ning ta suudab mõista ja tunnetada läbi meie keha voolavat energiat.

Ki-shiatsu baaskoolitus Jaapanist pärit ki-shiatsu teraapiat ja selle aluseid. Kursuse läbija kuuleb selle üliefektiivse teraapia toimimise loogikatest ning saab ise kätt proovida lihtsamate ki-shiatsu teraapia võtetega, mida saab rakendada iseenda ja oma lähedaste abistamiseks.

KOOLITAJA: Valdo Herzmann

Ki-Shiatsu terapeut ja kutse omanik, terapeutilise massaaži terapeut

Yasutaka Hanamura õpilane (kes on Shizuto Masunaga õpilane)

MTÜ Ki-Shiatsu Ühendus asutajaliige ja tegevjuht

NB! Tegemist on idamaisele traditsioonile omase nn liiniõppega, kus kallihinnailised teadmised antakse edasi otse õpetajalt õpilasele. Seetõttu annab õpetaja oma sügavaimad teadmised ja kogemused ning kogu liini praktika edasi tõeliselt huvitatuile viisil, mida raamatutest õppida pole võimalik.

ÕPIVÄLJUNDID

Õpilane

1) väärtustab oma eriala ning arendab oma erialaseid oskusi,
2) oskab planeerida, teostada, hinnata ja arendada oma tööd,
3) oskab iseseisvalt rakendada oma erialaseid teadmisi ning oskusi mitmesugustes töösituatsioonides,
4) oskab koguda anamneesi, täita dokumentatsiooni, teostada erinevaid massaaživõtteid vastavalt kliendi seisundile, kasutada vastavalt vajadusele töövahendeid, järgida protseduuri- ja hügieeninõudeid ning massaažiprotseduuri ergonoomikat,
5) oskab hankida ja analüüsida teavet.

LÕPETAMISEL:

Kursuse lõpus eksam, mille läbimisel saadakse tunnistus. 

Tunnistuse saamise eelduseks:

*Osalemine auditoorses õppetöös 90%

*Eksami sooritamine positiivsele tulemusele

*Õppemaksu tasumine 100%

REGISTREERU KOOLITUSELE elektroonselt http://goo.gl/forms/SsLz4eJ87B
või kirjutades tarkustekool@gmail.com

Lisainfo ja küsimused:

Põlistarkuste ja Rahvaravi Kool

E-mail: tarkustekool@gmail.com

***
Muu info:

ÕPPEKESKKOND: Õppeklass on sisustatud toolide, dataprojektori ja mattidega.

ÕPPEMATERJALIDE LOEND: A4 formaadis konspekt

ÕPPEKAVA RÜHMA NIMETUS: Traditsiooniline ja täiendav meditsiin ning teraapia