ÕPPEKEEL: eesti keel

ÕPPEAJA KESTVUS: 32 tundi

ÕPPEKAVA EESMÄRK

Lastemassaaži algkursuse eesmärgiks on võimaldada õppijal omandada teadmised, oskused ja hoiakud tööks lastemassöörina ning luua eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks.

Kursus sobib lastega töötavatele terapeutidele, ämmaemandatele, õdedele, sünnitoetajatele, perearstidele, spaatöötajatele jt, aga ka lihtsalt oma lapse arengule tuge pakkuda soovivatele emadele.  Kursuse läbinu oskab läbi viia lapse arengut toetavat massaaži, kuid kursuse läbimine ei anna õigust teostada ravimassaaži ega anna laste massaažiterapeudi kutset.

ÕPIVÄLJUNDID: Lastemassaaži algkursuse õpiväljundiks on ette valmistada selline töötaja, kes:

1) väärtustab oma erieala ning arendab oma erialaseid oskusi,

2) oskab planeerida, teostada, hinnata ja arendada oma tööd,

3) oskab iseseisvalt rakendada oma erialaseid teadmisi ning oskusi mitmesugustes töösituatsioonides,

4) oskab koguda anamneesi, täita dokumentatsiooni, teostada erinevaid massaaživõtteid vastavalt kliendi seisundile, kasutada vastavalt vajadusele töövahendeid, järgida protseduuri- ja hügieeninõudeid ning massaažiprotseduuri ergonoomikat,

5) oskab hankida ja analüüsida teavet.

KOOLITAJA:

Lastemassaaži algkursust viib läbi lasteterapeut/füsioterapeudi assistent Marika Must. Marika Must on V kutsekategooriaga massöör ja II kutsekategooriaga lastemassöör. Talle on omistatud füsioterapeudi assistendi ja andragoogi kutse.

LÕPETAMISE TINGIMUSED:

Õpingud loetakse lõpetanuks kui õpilane on läbinud kursuse täismahus ja lahendanud tundides iseseisvad ülesanded. Koolituse lõpetanule väljastatakse tunnistus.

 Nr

SISUKIRJELDUS

h
1 Rehabilitatsiooni alused. Õpetuse eesmärk on tutvustada füsioteraapiat ja sellega kaasnevat dokumentatsiooni. Õppija teab rehabilitatsiooni plaani koostamist, erinevaid taastusravi võimalusi ning laste füsioteraapia eripära. 2
2 Loote areng. Õpetuse eesmärk on anda teadmisi loote arengust rasedusnädalate lõikes. Samuti anda teadmisi loote arengut mõjutavatest teguritest. Õppija oskab teraapia eesmärgi püstitamisel arvestada loote perioodiga. 2
3 Imiku anatoomia ja füsioloogia. Õpetuse eesmärk on õpetada imiku anatoomia ja füsioloogia eripära: nahk, immuunsüsteem, ainevahetus, hormoonid, termoregulatsioon, närvisüsteem, kardiovaskulaarne süsteem, hingamine, luustik, hambad, kehakaal, peaümbermõõt, uni ja tingimatud refleksid. Õppija oskab hinnata imiku seisundit vastavalt tema vanusele ning masseerides arvestada anatoomia ja füsioloogia eripäradega. 4
4 Liigeste liikuvuse hindamine. Õpetuse eesmärk on õpetada õla-, puusa- ja hüppeliigese liikumissuundasid ja nende testimist. Õppija oskab testida liigeste liikuvust ning harjutuste sooritamisel arvestada liigeste liikumise suundadega. 1
5 Laste sensomotoorne areng. Õpetuse eesmärk on õpetada laste põhiliikumise komponente ja nende siirdumisi 1. elukuust kuni 7. eluaastani. Õppija oskab läbi viia imiku arengut toetatavat teraapiat. 4
6 Lastemassaaži teoreetilised alused. Õpetuse eesmärk on õpetada massaažiruumile esitatud nõudeid, hügieeninõudeid, suhtlemist lastevanematega, teraapiatunni ülesehitust, anamneesi koostamist ja massaaži näidustusi ja vastunäidustusi. Õppija teab hügieeninõudeid massöörile ja massaažiruumile, oskab üles ehitada teraapiatundi vastavalt imiku vanusele ning koostada anamneesi. 5
7 Lastemassaaži praktiline teostus. Õpetuse eesmärk on lastemassaaži võtete õpetamine ja võimlemine massaaži toetuseks. Õppija oskab masseerida ja võimelda imikuga arvestades imiku vanust, arengut jmt. 5
8 Imiku ujutamise teoreetilised alused. Õpetamise eesmärk on anda teadmisi vee kasulikest teguritest laste arengule, ujutamise kasulikkusest imikule ning imiku arengut toetavatest tegevustest vees. Õppija oskab anda lastevanematele soovitusi ujutamiseks ning vajadusel oskab suunata imikut ujutama. 1
9 Laste vanuses 1-7. eluaastat testimine, massaaž ja võimlemine. Õpetamise eesmärk on õpetada 1-7-aastaste laste motoorsete oskuste testimist, anamneesi koostamist, massaaživõtteid ning lapse arengut toetavaid tegevusi. Õppija oskab hinnata 1-7.aastase lapse arengut, koostada anamneesi ning vastavalt sellele üles ehitada teraapia tundi. 2
10 Sagedamini esinevad lastehaigused. Õpetamise eesmärk on tutvustada sagedamini esinevaid lastehaigusi, millega võib massöör töös kokku puutuda: nakkushaigused, nahapatoloogia, neuroloogilised ja ortopeedilised haigused.     Õppija oskab hinnata lapse tervist ning ostustada protseduuride tegemise võimalust haiguse ajal. Ta oskab kasutada massaaživõtteid ja harjutusi ravi toetuseks. 6
KOKKU: 32

ÕPPEKLASSI KIRJELDUS

Õppeklass on sisustatud kirjutuslaudade ja toolidega, õppematerjalidega, tehniliste vahenditega (arvuti, data projektor, tahvel, paber) ja abivahenditega praktika läbimiseks.

Registreerimise link asub SIIN

TOIMUMISKOHT: Põlistarkuste ja Rahvaravi kool, Weizenbergi 20/1, Tallinn
16. ja 17. november 2024 ja 25. ja 26. jaanuar 2025

Osavõtjate arv on piiratud.

Kursuse maht: 32 tundi auditoorset tööd

MAKSUMUS: 4-päevase kursuse maksumus: 190+ km, registreerimisel ja sissemaksu tasumisel enne 01.10.2024. Hiljem on osalustasu 250+km. Registreerimise järel saadetakse e-posti teel ettemaksuarve summas 50+km, mis jääb loobumisel tagastamatuks ja mis tavajuhul arvutatakse maha viimase mooduli maksumusest.

Põlistarkuste ja Rahvaravi Kooli lõpetanud douladele kehtib soodustus -10%.

Lisainfo: tarkustekool@gmail.com

MUU INFO:

ÕPPEKAVA RÜHMA NIMETUS: Teraapia ja taastusravi
ÕPPEMATERJALIDE LOEND: A4 konspekt