Uued joogateraapia õppe kuupäevad praegu puuduvad, huvi korral anna endast märku tarkustekool@gmail.com meilile ja teavitame sind toimuvast esimesena.

Joogateraapia on tänapäeva joogamaailma üks personaalsemaid ja sügavamaid ning seetõttu ka tõhusamaid enese ja õpilase edasiarenemise ja tervendamise võimalusi.

Järgmine kursus algab 5.oktoobril 2019.

Joogateraapia õpe koosneb kolmest osast:

I osa – baasõpe – 6 moodulit

II osa – edasijõudnute tase – 6 moodulit

III osa – joogaterapeudi tase – 6 moodulit.

ÕPPEKAVA NIMETUS: Joogateraapia moodulkursus, baasõpe

ÕPPEKAVA RÜHMA NIMETUS: Teraapia ja taastusravi

ÕPIVÄLJUNDID: Moodulkursuse läbinu:

– teab jooga anatoomia jm joogaõpetuse põhiskeeme ning -printsiipe;

– oskab nimetatud skeeme ja printsiipe joogateraapia praktikas kasutada;

– oskab kasutada asjassepuutuvaid Jooga suutraid joogateraapia praktikas;

– oskab õpilasele teha elementaarset vaatlust;

– oskab vestluse ja vaatluse põhjal hinnata, missugust praktikat õpilane vajab;

– oskab modifitseerida joogateraapiaks vajalikke harjutusi;

– oskab koostada lihtsamaid joogateraapia praktikaid.

Seda kõike 6 moodulil läbitud teemade piires.

TOIMUMISE AEG:

I mooduli kuupäevad: 5.-6. oktoober 2019. Teemad: Selg ja seljaprobleemid

II mooduli kuupäevad: 30.november – 1.detsember 2019. Teemad: Liigesed ja liigeseprobleemid

III mooduli kuupäevad: 25.-26. jaanuar 2020. Teemad: Uni ja uneprobleemid

IV mooduli kuupäevad: 4.-5. aprill 2020. Teemad: Seedimine ja kehakaal

V mooduli kuupäevad: 23.-24. mai 2020. Teemad: Diabeet. Vererõhuprobleemid

VI mooduli kuupäevad: täpsustamisel. Teemad: Südame-, vereringe- ja hingamisteede probleemid

ÕPPE SISU JA MOODULID:

Joogateraapia moodulkursus, I osa (6 moodulit)

Jooga abil tervendamine on oluline osa joogaõpetusest, eesmärgiks isiklike kannatuste leevendamine. Jooga kui tervendava protsessi käigus toimub eneseväestamine: oma peitupugenud sisemine vägi ehk elujõud pannakse taas tööle. Sellel väel on isetervendav omadus. Tervenduse käivitamiseks on vaja isiklikku, kindlale eesmärgile suunatud harjutust. Harjutuses arvestatakse alati inimest kui tervikut, s.t nii keha, hingamist, emotsioone kui meelt.

Joogateraapia harjutus toetab haigusesümptomite leevendamise kõrval isiklikku potentsiaali ja selle teostamist. Täiesti terves inimeses toimib kõik maksimaalse võimsusega, võimaldades täita elulisi ülesandeid 100 %-liselt: olla edukas õpetaja või muusik, olla tasakaalus lapsevanem ning armastatud vanavanem jne.

Kursus on jagatud kuueks 2-päevaseks mooduliks. Igas moodulis käsitletakse kindlate haiguste või terviseprobleemide olulisi sümptomeid ja vastavaid tervendusvahendeid nagu nt liikumine, hingamine, heli kasutamine, kujustamine, meditatsioon, enesevaatlus, toitumine, elustiil jne. Teoorias ja praktikas õpitakse, kuidas neid vahendeid individualiseerida. Selleks on moodulite vahel ära jagatud joogateraapia olulisemad skeemid: 5 kihi mudel, Vyuha mudel, tšakrad ning neile vastavad elemendid, meelemustri tekkimise skeem, prāṇa liigid jne. Igasse moodulisse mahub veel 2-3 teemakohast ühist joogapraktikat ja grupitöö (vaatlus, harjutuste funktsionaalne muutmine, isiklike praktikate koostamine näidiskaasuste abil vms). Terviklikuma pildi saamiseks on soovitav osa võtta kõigist mooduleist.

Kursusel pakutav põhineb India joogameistri T. Krishnamacharya õpetuspärandil, mis omakorda toetub joogas traditsioonilisele üks-ühele meetodile. Olulise osa õpetusest moodustavad Patandžali joogasuutrad.

BAASÕPPE KURSUSE SISU JA ÜLESEHITUST VAATA SIIT.

Joogateraapia moodulkursusele on oodatud:

* jooga praktiseerijad, kes soovivad liikuda endas ja teemas sügavamale, saada oskusi oma praktika individualiseerimiseks,

* joogaõpetajad, kes soovivad funktsionaalseid oskusi terviseprobleemidega õpilaste juhendamiseks,

* muu valdkonna terapeudid, kes soovivad saada lisateadmisi ja -kogemusi.

KOOLITAJAD: Anne Kalvi ja Erna Tamm

Anne Kalvi: Joogaõpetus võttis ta käevangu aastal 1999. 2008-2012 rahvusvahelisel joogaõpetajate kursusel Krishnamacharya õpetustraditsioonis. Aastast 2011 jätkab ta joogateraapia õpingutega mitme sama õpetustraditsiooni õpetaja juhendamisel.

Joogajuhendamisega alustas Anne 2004. aastal. Talle meeldib koostada ja juhendada individuaalseid ning joogateraapia praktikaid. Isiklik joogapraktika on nii tõhusaks tervisekindlustuseks kui igapäevaseks puhkuseks. Joogaõpetuse edasiandmiseks on aga oluline ise õpilane olla.

Erna Tamm: Alustanud joogaga tegelemist 1985, kuid õpingutega 1989. aastast. Lõpetanud Tallinna Joogaühingu 2 aastase joogajuhendajate koolituse, 2012 lõpetas T. Krishnamacharya traditsioone jätkava rahvusvahelise joogaõpetajate koolituse. Täiendanud end Indias, Rootsis, Austrias, Itaalias. Lisaks põhitööle kunstiainete õpetajana on juhendanud grupitunde järjepidevalt alates 1999. aastast kuni tänaseni. Alates 2009 a. nõustab ja koostab individuaalseid joogapraktikaid.

KURSUSE BAASÕPPE MAHT: 288 tundi, millest auditoorse töö maht on 96 tundi

Iga moodul sisaldab: 16 akadeemilist tundi loenguid ja praktikat, 32 akadeemilist tundi praktikat (iseseisvat tööd).

LÕPETAMISE TINGIMUSED: Kursuse läbinud ja teadmiste/oskuste kontrolli sooritanud saavad vastavasisulise tunnistuse.

TOIMUMISE KOHT: Põlistarkuste ja Rahvaravi kool, Weizenbergi 20b, Tallinn

MAKSUMUS: 160 eurot + km üks moodul.

Registreerimine elektroonselt siit või tarkustekool@gmail.com, misjärel väljastatakse ettemaksuarve 100 eurot + km, mis jääb loobumisel tagastamatuks ettemaksuks. Ettemaksuarve arvestatakse maha viimasest moodulist.

MUU INFO:

ÕPINGUTE ALUSTAMISE TINGIMUSED: (eeldusained) puuduvad
ÕPPEMATERJALIDE LOEND: A4 konspekt
ÕPPEKLASSI KIRJELDUS: Õppeklass on sisustatud toolide, dataprojektori ja mattidega.

****

Soovid lähemalt joogateraapia kohta uurida?

Kas joogateraapia on parem viis tervistumiseks kui jooga?

Kai Siidirätsep. Jooga+teraapia = joogateraapia. http://www.jooga.ee/joogateraapia-artikkel.html