Algupäraselt on jooga olnudki üks-ühele, südamest-südamesse õpetus. Õpetaja andis oma oskused, teadmised ja toetuse edasi õpilasele individuaalselt. Jooga oli traditsiooniliselt pikk ja ajamahukas teekond, kus mõlemal osapoolel oli aega ja motivatsiooni liikuda sobivas tempos ja sobival kujul, kus juba protsess ise oli omamoodi tulemus, mida oodata. Rühmatunnid jõudsid joogamaailma alles hulgaliselt hiljem ja sobitud seega pealiskaudsema ja kiirema rütmiga maailma igati kenasti. Jooga esialgne essents, olla kohal ja olemas ühe õpilase jaoks, on aga midagi muud, mis on täna õnneks säilinud joogateraapia olemuses.

Iga joogaõpetaja, kes juhendab gruppe, seisab korduvalt silmitsi olukorraga, kus mõned õpilased vajavad teistmoodi lähenemist. Põhjuseks võib olla inimese iga, füüsiline eripära, hirm, terviseprobleem, trauma, kultuuriruum vm tegur.

Joogahuviliste hulga kasv tingib ka täna vajaduse, et iga joogaõpetaja on varustatud teadmiste ja kogemustega joogateraapia alustest. Sest jooga on õpilase ja õpetajavaheline suhtlemine, mis peaks õpilast toetama, mitte valu ega kannatusi juurde looma.

Joogateraapia on joogaõpetuse oluline osa, eesmärgiga leevendada inimese füüsilisi ja/või psüühilisi kannatusi, luua endale heaolu. Sihile jõudmisel on abiks mitmesugused joogavahendid: füüsiline liikumine, hingamine, hääl, kujustamine, rituaalid, meditatsioon, söömis- ja käitumisharjumuste muutmine jne. Seega on joogateraapia kompleksne elustiili, mõistmise ja väärtushinnangute kompleks, mis ulatub füüsilistest harjutustest oluliselt kaugemale. Vaid füüsiline joogavõimlemine on ka kindlasti hea, kui ta inimest ei kahjusta, kuid jooga tegelikuks mõistmiseks ja selleks, et saada erakordseid tulemusi, tuleks siiski süüvida algsesse olemusse.

Joogateraapial kui üks-ühele õpetusel on grupijoogaga võrreldes palju erisusi, mistõttu vajab see eraldi juurdeõppimist. Siin on keskmes inimene, mitte füüsilise asendi sooritus vastavalt tehnikale, või haiguse nimetus. Kannatav inimene vajab südamest-südamesse suhtlemist, ärakuulamist ja lootust, et midagi saab alati enda heaks teha.

Koostatav joogateraapia harjutus peab olema igast küljest sobitatud nagu rätsepaülikond. Praktikal on alati kindel eesmärk, nt seljavalust, uneprobleemidest või sõltuvuskäitumisest vabanemine, liigeste liikuvuse parandamine, selja või tahtejõu tugevdamine, muserdusest vabanemine, rõõmsa tuju loomine ning toetamine jne. Harjutus, mida õpilane praktiseerib pikemat aega, käivitab nn eneseväestamise protsessi – peitupugenud eluvägi hakkab taas tööle.

Joogateraapia protsessis ei ole abi kallist aparatuurist, internetist ega Exceli tabelist. Mitte ükski programm või masinloodud mudel ei anna seda vastust ja neid lahendusi, mida saab anda hea joogaterapeut, kes vaatab, et näha ja kuulatab, et kuulda.

Joogaterapeudil on vaja arendada õpilase ja õpilase meele “lugemisoskust”, märgata tema füüsises ning meelemustrites nii nähtavaid kui varjatud iseärasusi. Kogemused näitavad, et inimesed sarnanevad pigem ühepajatoidule, kuhu kuulub palju, tihti vastandlikke käitumisharjumusi ja sümptomeid. Nii läheb lisaks vaja põhjalikke teadmisi joogavahendite funktsioonist. Oskus neid vahendeid kohandada ning kombineerida aitab õpilase eluväe käivitada soovitud suunas.

Joogaterapeudi tegevus nõuab lõputut tööd iseendaga, sh eneseuurimist ja -analüüsi. Teistele nähtamatu töö suurt mahtu korvavad huvitavad inimesed ning rõõm, kui õpilase kannatused vähenevad ja silmad särama löövad. Joogateraapiat saab teha vaid südamesoojuse ning pühendumusega. Kiirustamine ja liigne nutiekraaniarmastus hävitavad tasakaalu ja meelepuhtust.
Joogateraapia õppimine on pikaajaline protsess ja kestab omal moel terve elu. Kuid baasteadmisi saab ometigi omandada ka mõne pikema kursuse käigus.

Joogateraapia baasõpe on Eestis pühendatud enamlevinud terviseprobleemidele (selja- ja liigeseprobleemid, unehäired jne) ning õpetusele asana funktsioonist. Õppimise käigus omandatakse baasoskused õpilase individuaalseks kohtlemiseks:- isiku vaatluseks,- vaatluse ja vestluse analüüsiks,- harjutuse eesmärgi püstitamiseks,- füüsiliste harjutuste valikuks ja kohandamiseks,- jälgimaks, kas asana on paras ja täidab oma eesmärki.

Täna, Eestis ainukesena pakutav joogateraapia moodulkursus põhineb ühelt poolt India suure joogameistri T. Krishnamacharya õpetusel, sh Patandžali joogasuutratel ja nende kommentaaridel, ning teiselt poolt Eesti õpilastega 8-9 aasta vältel saadud üks-ühele õpetamiskogemusel.

Programm on koostatud nii, et sellest on kasu neilgi joogaõpetajail, kel esialgu puudub soov üks-ühele joogaterapeudi tööd teha. Neil on võimalus rakendada õpitut grupitundi tulevate õpilaste peal. Lisaks joogaõpetajaile on osalema oodatud personaaltreenerid ja füsioterapeudid, kes huvituvad inimese holistilisest käsitlusest ning soovivad oma suhetesse õpilaste ja patsientidega lisada uut dimensiooni.

Joogateraapia moodulkursus algab 17.veebruaril ning lähemat infot selle kohta leiad SIIT

Teksti autor: Anne Kalvi, www.alkeemia.ee