Töökaotusega toimetulek – emotsionaalselt keeruliste muutustega toimetuleku tehnika kursus

Emotsionaalselt keeruliste muutustega toimetuleku tehnika kursus keskendub keeruliste tunnetega toimetuleku võtetele, mis on esile tulnud muutustega seonduvalt, millega on keeruline emotsionaalselt toime tulla.

Muutuste seas saab esile tuua näiteks COVID19, kus inimeste eluviis muutus päevadega, töökaotus COVIDiga seotud piirangutest tulenevalt, lähedase haigus või/ja surm, vägivalla ohver – nii füüsilise kui emotsionaalse.

Emotsionaalselt mõjutavaid kaotusi, millega inimene eluaja jooksul kokku puutub on ligikaudu 40. Elutervel viisil edasi liikumine peale kaotuste kogemist, on otsustava tähtsusega – kui kiiresti inimene naaseb tööturule, peale ootamatut töökoha kaotust, kui kiiresti on inimene võimeline looma iseenda ettevõtte muutunud turul muude muutuste seas. Lahendamata emotsionaalne valu mõjutab psühhosomaatiliselt inimese tervist, kuni tõsiste haigusteni välja. Oskamatus kaotustega toime tulla võib süvendada vaimse tervise probleeme, sh depressiooni.

Antud kursus on praktiline, nõuab motiveeritust täies mahus läbimiseks. Kursus ei sobi sõltuvusprobleemidega inimestele ega ka neile, kes on äsja sõltuvuse seljatanud. Samuti ei sobi kursus psüühikahäiretega inimestele ning kliiniliselt diagnoositud tugevas depressioonis olevatele inimestele.

Emotsionaalselt keeruliste muutustega toimetuleku tehnika kursus baseerub kaotusvaluga toimetulekule keskendunud tõenduspõhisele meetodile “The Grief Recovery Method”, mida rakendatakse ülemaailmselt viimase 30+ aasta jooksul ning mida arendab järjepidevalt The Grief Recovery Institute. Eesti keelde tõlgituna “Kaotusvalust taastumise meetod” on teadaolevalt ainukene tõenduspõhine meetod, kus on tõendatud, et ta omab märkimisväärset kasu osalejale ning osaleja teadlikkus tõuseb märgatavalt.

Kursuse raames omandab osaleja:

  • teadmised enda emotsionaalse valuga toimetuleku mehhanismidest
  • teadmised, millised emotsionaalse valuga toimetuleku mehhanismid toetavad toimetulekut ja millised mitte
  • teadmised välistest mõjutajatest ning kaitsereaktsioonidest emotsionaalse valu korral
  • omandab emotsionaalse valuga toimetuleku tehnika, mis toetab elutervel viisil muutustega toimetulekut, ellu tagasi integreerumist, sh samuti töökeskkonda

Kursus koosneb 8st kontaktkohtumisest grupis ning vajadusel täiendavast veebiülesest toetusest harjutuste läbiviimiseks. Kohtumine kestab orienteeruvalt 2,5 tundi.

Kursuse asukohaks on Tallinn.

TOIMUMISE AEG:
8. oktoober
15. oktoober
22. oktoober
29. oktoober
5. november
12. november
18. november
26. november

Grupi maksimaalseks suuruseks on 12 inimest.
Kursus sisaldab 26 akadeemilist kontakttundi ja 10 akadeemilist tundi iseseisvat tööd.

MAKSUMUS: 250 eur + km

KOOLITAJA: Koolitust viib läbi leinanõustaja Meeli Laane, kes on väljaõppe saanud nii Ühendkuningriikides kui ka Ameerika Ühendriikides lisaks transpersonaalse psühhoteraapia taustale. Meeli Laane on läbinud “The Grief Recovery Method” süvaväljaõppe esmareageerijate koolitamiseks (ei ole kriisinõustamine).

Registeerimine ja info: https://forms.gle/MRrvCRMkVox8oqaq6
E-mail: tarkustekool@gmail.com
Tel: 512 95 05

ÕPPEKAVA RÜHMA NIMETUS: Isikuareng
ÕPPEKESKKOND: Õppeklass on sisustatud toolidega
ÕPPEMATERJALIDE LOEND: A4 konspekt
LÕPETAMISE TINGIMUSED: Tõend väljastatakse kõigile osalenuile
MAHT: 26 tundi, milles iseseisev töö on 10 tundi
ÕPIVÄLJUNDID: KurSuse läbinu teab peamisi kaotusvaluga toimetuleku mehhanisme ja oskab neid rakendada