Doula – pere- ja sünnitoetaja õppeprogramm

Uus lend doulade õppes alustab sügisel 2019. Siiski võtame me vastu juba eelregistreerimisi kursusele - täpne info 2019. aasta sügisel algava kursuse kohta ilmub 2019. aasta alugses.

Eelregistreerimiseks tuleb saata on soov tarkustekool@ gmail.com aadressile.

 

Sõna "doula" tuleb iidsest Kreekast, viitab naisele, kes on teenimises; on koolitatud ja kogemustega professionaal, kes pakub füüsilist, emotsionaalset ja informatiivset tuge naisele raseduse, sünnituse ja sünnitusjärgsel ajal.

Õppevorm: tsükliõpe, 2 nädalavahetust kuus

Õppekeel: eesti keel

Õppe kestus: 1 aasta (23.september 2017 - 10.juuni  2018)

NB! Registreerida saab läbi käesoleva lingi.

Õppe maht: 450 tundi, sh 150 tundi iseseisvat tööd

ÕppekavarühmTeenindus .Isikuteenindus.

ÕPIVÄLJUNDID

Tunniplaan: täpsustub 01.08.2017

Õppe toimumise koht: Weizenbergi 20b, Tallinn, viimane moodul väljasõiduga.

Õppe maksumus: 

Registreerimisel kuni 01.07.2017:

Aastane programm (koos kirjalike materjalide, eksami ettevalmistuse ja vastuvõtmisega) alates 2500 eurot + km (tasumisega ühes osas).

Iga nädalavahetus eraldi tasudes programmis osalejale maksab 170 eurot + km (kokku toimub õppetöö 18 nädalavahetusel). Registreerides tuleb tasuda deposiitmakse 100 eurot + km, mis arvutatakse maha viimase õppemooduli tasust. Võimalikud muud kokkulepped.

Teatud õppeaineid on võimalik võtta ka programmi väliselt, sel juhul on hinnaks 190+km üks moodul.

Registreerimisel peale 01.07.2017 lisandub hinnale 15%.

Registreerimine kursusele: tarkustekool@gmail.com.

Õppekava eesmärk: Tagada rahvusvaheliselt tunnustatud kvaliteetne haridus töötamiseks noorte perekondadega, toetades neid raseduse, sünnituse ja sünnijärgsel perioodil ning võimaldada õpilasel omandada vajalikud kompetentsid.

Lõpetamise tingimused: 80% koolitustel osalemine ja positiivsele hindele eksami sooritamine.

Õppekava läbinud õpilane oskab: 

- Omab süsteemset ülevaadet sünnitoetamise põhimõistetest, teoreetilistest teadmistest, praktilistest oskustest ja eetilistest hoiakutest, suhtumaks sallivalt kliendi ja kolleegide väärtushinnangutesse.

- Rakendab protsessipõhist abi lapseoote perele, sidudes kutseala teooria,
praktika ja holistliku inimkäsituse, ning omab valmisolekut iseseisvalt toetuse osutamiseks, kandmaks vastutust tööandjana või töövõtjana.

- Oskab selgitada ning arutleda eesti ja inglise keeles kutsealaga seonduvatest probleemidest ning lähtuvalt probleemist osutada turvalist peretoetuse teenust

- Tunneb ja arvestab oma töös erinevatest kultuuridest ja subkultuuridest pärinevate inimeste tavade, tõekspidamiste ja hoiakutega, osaledes aktiivselt kodanikuühiskonnas.

- Oskab oma kutsealases tegevuses rakendada õpetamis-, juhtimis- ja ettevõtlusalaseid teadmisi ning omab valmidust elukestvaks ennastjuhtivaks õppimiseks ning kutsealaseks täiendamiseks.

- Oskab kliendi ja ühiskonna huve kahjustamata koguda vajaminevat informatsiooni, seda kriitiliselt ja loovalt analüüsida ning saadud tulemusi oma kutsealases tegevuses rakendada.

DOULA ÕPPEPROGRAMM õ/a 2017-2018

TUNNIPLAAN 2017/2018