JAANUARI MOODUL

25– 26. jaanuar 2020

AJURVEEDA PÕHIALUSED, ENERGIATE TÜÜBID JA OMADUSED

Alateemad:

  • Ajurveeda ajalugu ja filosoofia.
  • Seos teiste veeda teadustega.
  • Viis elementi.
  • Kolm energia tüüpi (dosha) ja nende omavaheline kombinatsioon.
  • Sünnipärane ja hetkel domineeriv energia.
  • Rütmid.
  • Rühmatöö ja praktilised harjutused.
  • Film.