Sisseastumine
* Kooli sisseastumiseks on vaja täita vastavasisuline registreerimisvorm, mis on iga õppekava juures toodud veebilingina.
* Kooli sisseastumistingimused on toodud iga õppekava juures eraldi. Üldtingimusteks on keskhariduse omamine (või selle lõpetamine enne õppeprogrammi lõppemist) ja tähtaegne õppemaksu (arvete) tasumine. Koolil on õigus läbi viia vestlus, selgitamaks välja huvilise sobivust soovitud erialal õppima asumiseks.

Põlistarkuste ja Rahvaravi Kool on Eesti Töötukassa ametlik koolituspartner.

Õppemaksu tasumise kord
*Õppemaksu tasub koolitusel osaleja vastavalt koolituse maksumusele.
*Õppemaksu tasumine toimub kooli poolt esitatud arve alusel arvel märgitud tähtajaks.
*Õppemaksu laekumine on koolitusel osalemise aluseks.

Õppemaksu tagastamise kord
*Õppemaks tagastatakse täies mahus, kui osaleja teatab koolitusel mitteosalemisest 15 päeva või rohkem enne koolituse algust.
*Õppemaks tagastatakse 50% mahus, kui osaleja teatab koolitusel mitteosalemisest 14 päeva enne koolituse algust.
*Õppemaksu ei tagastata, kui osaleja teatab koolitusel mitteosalemisest 7 päeva enne koolituse algust, koolituse toimumise päeval või jääb teatamata koolitusele tulemata.
*Kui koolituse juures on märgitud sissemaks kursusel osalemiseks, siis sissemaksu puhul on tegemist tagastamatu koolituse korralduskuluga ja seda tagasi ei maksta.

*Kui õpilane on registreerinud koolitusele, talle on väljastatud arve ja saadetud meeldetuletuskiri, ning õpilane ei tasu koolituse eest ega teata ka koolitusest loobumisest, ei toimu automaatset registreeringu kustutamist. Sel juhul kehtivad samamoodi ülalnimetatud punktid, ehk siis arve jääb üles ning kuulub tasumisele.

*Õppemaksu teemalised vaidlused lahendatakse suulise või kirjaliku läbirääkimise teel ettevõtte esindaja ja koolitusel osaleja vahel.

Kooli lõpetamine
* Lühikursustel osalenud või osaliselt pika õppeprogrammi tundides osalenud saavad vastavasisulise tõendi.
* Kooli lõputunnistuse saamiseks on nõutud vähemalt 80% tundides osalemine ja eksami sooritamine positiivsele tulemusele.