Sisseastumine
* Kooli sisseastumiseks on vaja täita vastavasisuline registreerimisvorm, mis on iga õppekava juures toodud veebilingina.
* Kooli sisseastumistingimused on toodud iga õppekava juures eraldi. Üldtingimusteks on keskhariduse omamine (või selle lõpetamine enne õppeprogrammi lõppemist) ja tähtaegne õppemaksu (arvete) tasumine. Koolil on õigus läbi viia vestlus, selgitamaks välja huvilise sobivust soovitud erialal õppima asumiseks.

Põlistarkuste ja Rahvaravi Kool on Eesti Töötukassa ametlik koolituspartner.

Õppemaksu tasumise kord
*Õppemaksu tasub koolitusel osaleja vastavalt koolituse maksumusele.
*Õppemaksu tasumine toimub kooli poolt esitatud arve alusel arvel märgitud tähtajaks.
*Õppemaksu laekumine on koolitusel osalemise aluseks.

Õppemaksu tagastamise kord
*Õppemaks tagastatakse täies mahus, kui osaleja teatab koolitusel mitteosalemisest ette 5 päeva.
*Õppemaks tagastatakse 50% mahus, kui osaleja teatab koolitusel mitteosalemisest ette 1 päeva.
*Õppemaksu ei tagastata, kui osaleja teatab koolitusel mitteosalemisest koolituse toimumise päeval või jääb teatamata koolitusele tulemata.
*Kui koolituse juures on märgitud sissemaks kursusel osalemiseks, siis sissemaksu puhul on tegemist tagastamatu koolituse korralduskuluga ja seda tagasi ei maksta.

*Õppemaksu teemalised vaidlused lahendatakse suulise või kirjaliku läbirääkimise teel ettevõtte esindaja ja koolitusel osaleja vahel.

Kooli lõpetamine
* Lühikursustel osalenud või osaliselt pika õppeprogrammi tundides osalenud saavad vastavasisulise tõendi.
* Kooli lõputunnistuse saamiseks on nõutud vähemalt 80% tundides osalemine, mitteosalenud tundide teemade järelvastamine ja lõpueksami tegemine.